निळा पक्षी कविता कवी कुसुमाग्रज

Submitted by सीमाकाकू on 13 June, 2014 - 00:43

निळा पक्षी ह्या कवितेच्या ओळी आठवत नहित, कोणाला येत असतिल तर कृपया सांगाव्यात.थोड्या ओळी आठवत आहेत त्य अशा " फुलराणीचे विलास तारु निळी उभारुन शिडे, सोनेरी दर्यातुन आले आले माझ्याकडे!"

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मला काही ओळी आठवताहेत. मला वाटते कवितेची सुरवात 'उषःकाळचे प्रकाशमंडळ येता प्राचीवर, निळे पाखरू त्यातून कोणी अवतरले सुंदर' अशी होती. तुम्हाला आठवणार्‍या 'फुलराणीचे विलास तारु निळी उभारुन शिडे, सोनेरी दर्यातुन आले आले माझ्याकडे!' या ओळी त्यानंतर होत्या. कवितेचा शेवट 'निळ्या अनंता मिळून गेला माझा पक्षी निळा, रखरखती भवताली आता माध्यान्हीच्या झळा' असा होता. आणखी काही आठवले तर पुन्हा लिहीनच.