कोठून शेत सांगा देणार शेतसारा?

Submitted by profspd on 27 May, 2014 - 03:56

कोठून शेत सांगा देणार शेतसारा?
नाही गुरांस सुद्धा देण्यास आज चारा!

आहे जमीनजुमला पण, मी तसा भिकारी.......
माझ्याकडे न कुठला अद्याप सातबारा!

पायात भिंगरी या आहेच बांधलेली.........
मी जन्मजात वारा जो शोधतो निवारा!

आहे भिडस्त मी अन् दुर्बल जरा मुखाने......
चुपचाप सोसतो मी दररोज कोंडमारा!

शिष्यांस मी कधीही रागे भरीत नाही........
प्रेमामधून आला हा दबदबा, दरारा!

येतोच वास भपकन....दारू अखेर दारू!
प्यालो म्हणीत नाही केव्हाच रे, पिणारा!!

मी का उगाच येथे झंकारतो कळेना........
सारे इथे गवय्ये कोणी न ऐकणारा!

नाराज कोणत्याही लाटेवरी न मी रे.......
बुडलो अरे, जिथे मी होता तिथे किनारा!

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पायात भिंगरी या आहेच बांधलेली.........
मी जन्मजात वारा जो शोधतो निवारा!

मी का उगाच येथे झंकारतो कळेना........
सारे इथे गवय्ये कोणी न ऐकणारा!

नाराज कोणत्याही लाटेवरी न मी रे.......
बुडलो अरे, जिथे मी होता तिथे किनारा!

अप्रतिम शेर.