चकोराचं प्रेम

Submitted by वेल on 23 May, 2014 - 06:11

केशरी लाल आकाशाची सोबत सोडून
धुक्यातल्या पर्वतापासून दूर जात
पांढर्‍या आकाशाचं आमंत्रण नाकारून
चकोरानं झेप घेतली
आकाशाच्या निळाईकडे,
पृथ्वीला झाकणार्‍या
गूढ गहिर्‍या अंतरंगाकडे,
पूर्वेच्या लालबुंद सूर्याला नाकारून
पश्चिमेच्या पांढर्‍या चंद्राकडे,
जन्मजात तेजाला नाकारून
उसन्या घेतलेल्या शीतलतेकडे,
त्याने तरी काय करावं
प्रेम हे असंच असतं
सूर्याला नाकारणार्‍या चकोराचं जसं चंद्रावर असतं

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान