वसंतोत्सव २०१४ - Spring !!

Submitted by तन्मय शेंडे on 18 May, 2014 - 00:16

It’s spring fever.
ईकडे म्हणजे अमेरीकेत असचं काहिसं म्हणतात, पण ते जे काही असतं ते वेड लावणार असतं. चार-पाच महिन्याची गोठवणारी थंडी, पांढरा लॅडस्केप, जड जॅकीट्स.... आणि अचानक सगळं रंगीत आणि उत्साही होउन जातं...रंगाचा उत्सव साजरा होतो... निसर्ग हिरवा सिग्नल देतो आणि सगळे सूटतात.

हे ही तीतकंच खर की जो पर्यन्त विंटर आहे तो पर्यत्नच स्प्रिंगची मजा देखिल आहे.या २०१४ च्या वसंतोत्सवाच्या काही प्रचि.

प्रचि १:
1.jpgप्रचि २: स्प्रिंग फॉल
गूलाबी चेरीच्या फूलांचा सडा...
2.jpgप्रचि ३ : चेरी बॉसम
3.jpgप्रचि ४ : फूलांच्या राज्यात
4.jpgप्रचि ५ : चेरी बॉसम
5.jpgप्रचि ६ : स्प्रिंग फिवर
सकाळी पहाटे पडलेल दव आणि त्यात नाहून निघणारी फूल
6.jpgप्रचि ७: ट्यूलीप्स
7.jpgप्रचि ८ : वसंतातील एक रम्य संध्याकाळ
ही weeping willows ची झाडं आहेत.
8.jpgप्रचि ९ : वसंतोत्सव
The Color of Spring
9.jpgप्रचि १०: प्रकाशमान मी
10.jpgप्रचि ११: A Fishing Day
स्प्रिंग मध्ये मासेमारी करण्यात मजा असते म्हणे...
11.jpgप्रचि १२: बँबी
शाळेत सातवीत का आठवीत एक धडा होता...नवजात हरणाच्या पिल्लाचा....हे हरणाचं पिल्लू १-२ दिवसांच आहे...
12.jpgप्रचि १३: दूहेरी इद्रधनूष्य
बाहेरच्या इंद्रधनूष्याचे रंग उलटे आहेत...म्हणजे लाल आत तर हिरवा बाहेर.
13.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!!!! मी स्टर्लींगला होतो दोन महिने. मलाही प्रकाशचित्र टाकायचे आहेत. फसबुकवर जितके सोपे आहे प्रचि टाकणे तितके इथे जड आहे. म्हणून लेख लांबत आहे.

वा! अप्रतिम - नेहमीप्रमाणेच!! ठिपके असलेली हरणं इथे सहसा दिसत नाहीत त्यामुळे तो "बाम्बी' चा फोटो फार क्यूट वाटला!!

अप्रतिम! पुन्हा पुन्हा बघत रहावेसे वाटणारे फोटो आहेत.

पहिला आणि अकरावा प्रचंड आवडले. 'पहिल्या फोटोवर लिखाण नसता तर बरं झालं असतं' असं वाटून गेलं.

सगळ्यांचे मनःपुर्वक धन्यवाद !!!

बी - लवकर येउदे फोटो !!

वत्सला - धन्यवाद, बदल केलाय Happy

maitreyee- हे व्हाईट टेल हरणाचं पिल्लू आहे(White taile fawn).... या पिल्लाच्या आईला ठिपके नाहियेत पण पिल्लाला आहेत...माझ्या मते सगळ्या पिल्लांना ठिपके असावेत आणि नंतर मोठे झाले की जात असतील...यावर रिसर्च करायचाय पण आजून सवड नाही मिळाली.

अवांतर - प्रचि १३ मध्ये दूहेरी इंद्रधनूष्य आहे...त्यात बाहेरच्या इंद्रधनूष्याचे रंग उलटे आहेत...म्हणजे लाल आत तर हिरवा बाहेर.

अप्रतिम आहेत सर्वच फोटो. १, ६ व १० खूप भारी. Happy पहिल्या फोटोतले ते लिहीलेले मस्त असले तरी ते नसले तर फोटो आणखी जबरी दिसेल असे वाटते. Happy

व्वाह्...अप्रतिम!!
पिवळं सोनेरी ऊन, निळंभोर आकाश, गुलाबी चेरीच्या फुलांचा सडा....सगळच सुंदर!!

Pages