महाराष्ट्र दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा !!

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

बहु असोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा !!!

१ मे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा !!

विषय: 
प्रकार: 

जय महाराष्ट्र! १ मे, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा!

महाराष्ट्र डे साठी सर्वांना बेस्ट विशेस च.
अशीच महाराष्ट्राची, मराठी लॅन्ग्वेजची इम्प्रुव्हमेंट होऊ दे, हीच प्रेयर!

मराठी लॅन्ग्वेजची इम्प्रुव्हमेंट होऊ दे, हीच प्रेयर>> तरी हरकत नाही. प्रयत्न चांगला आहे. लिहिणं आणि भावना महत्वाच्या .
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

प्रयत्न चांगला आहे.
<<
+१
जमेल हळूहळू. प्रयत्न सुरू ठेवा.

आज आमच्या हौसिंग सोसायटीचा रंगारंग वार्षिक दिन असतो. मराठीचा अभिमान वाटेल असे कार्यक्रम सगळे मिळून बसवतात.हा अभिमान अशाच तऱ्हेतऱ्हेच्या सुंदर रीतींनी प्रकट होत राहो आपल्या सर्वांच्या जीवनात.

मनीमोहोर, धन्यवाद.
आम्ही पन्नास वर्षांपूर्वी अत्यंत खेडवळ, अशिक्षित माणसाच्या मराठी भाषेत म्हंटले असते -
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!! अशीच महाराष्ट्राची, मराठी भाषेची प्रगति होऊ दे, हीच प्रार्थना!

पण आजकाल पुण्या मुंबईत असले जुनाट मराठी बोलत नाहीत असे दिसले, म्हणून नवीन मराठी शिकण्याचा प्रयत्न. निदान महाराष्ट्र दिनानिमित्त (ऑन महाराष्ट्र डे) तरी. समजले असेल अशी आशा आहे.

इब्लिस, तुमच्याबद्दल मी काय लिहीणार? मी पडलो ढ! तुम्ही पुण्याचे विद्वान!

पण आजकाल पुण्या मुंबईत असले जुनाट मराठी बोलत नाहीत असे दिसले>> तुम्ही पुण्यामुंबईत 'चुकीच्या' लोकांमधे वावरता असं दिसतंय, त्याला कोण काय करणार? Wink