व्हाटसअपवर बायको ..

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 6 April, 2014 - 10:01

ती जेव्हा एकटीच
फेसबुक किंवा व्हाटसअपवर
चँट करत असते
मी जवळ जाताच
पटकन लॉग ऑफ करते .
आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर
येणाऱ्या गदेवर
चांगलीच सुनावते .

ती तिचा मोबाईल
कधीच एकटा सोडत नाही
झोपतांनाही उशाखाली
अगदी जवळ ठेवते .
त्यावर टपलेला मी
फेऱ्या मारत राहतो
किती दिवस झाले अजून
हात चोळत बसतो .

ती कुणाशी बोलते ?
कुणाला काय पाठवते ?
काय बघते ? का हसते ?
मी सदैव बेचैन असतो
तिला कोण फसवत तर नसेल ?
तिचे पाऊल घसरत तर नसेल ?
नको त्या शंकांनी
मग मन व्याकूळ होते .

तशी ती सुजाण आहे
कर्तव्यपरायण आहे
दोन मुलांची आई आहे
पण मन कुणाचे कधी
का कुणाला कळते ?
त्या तिच्या शिट्या
व्हाटसअप वरच्या
माझे बीपी वाढवत असतात
तिचे माझ्यावरले लक्ष
कमी कमी करीत असतात
नाही म्हटलं तरी
मनाच्या क्षितिजावर
काळे ढग जमा करतात .

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users