या प्रवासाचा मला आधार आहे

Submitted by जयदीप. on 25 February, 2014 - 14:13

पाहताना मी तुला.....लाजत रहा तू
पाहताना तू मला.....पाहत रहा तू

नेहमी हरलो तरी चालेल आता
नेहमी माझ्यातले जिंकत रहा तू

वेगळी संजीवनी देऊ नको तू
एवढे कर नेहमी हासत रहा तू

मॊन तू ठेऊ नको हे जीवघेणे
जे तुला सलते मला सांगत रहा तू

ठेवशी खिळवून तू नजरेस माझ्या
मोकळ्या केसांसही बांधत रहा तू

या प्रवासाचा मला आधार आहे
हात दे हातात अन् चालत रहा तू

मी अता लपलो तुझ्या ह्रदयात आहे
पण मला माझ्यामधे शोधत रहा तू

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users