गीत मखमली लिहावयाला

Submitted by निशिकांत on 19 February, 2014 - 10:56

मनात माझ्या तुझी आठवण
जशी लागली रुजावयाला
गुंफत असतो शब्द फुलांना
गीत मखमली लिहावयाला

गझल असो वा असो रुबाई
अथवा कविता वृत्तामधली
तुझ्या वावराविना कधीही
मनाजोगती नाही सजली
चारोळ्या अन् मुक्तछंदही
रंग लागले भरावयाला
गुंफत असतो शब्द फुलांना
गीत मखमली लिहावयाला

तू असताना कवितेमध्ये
हवे कशाला चंद्र सितारे?
उर्मी येता लिहावयाची
प्रतिभेला फुटतात धुमारे
लागतेस तू सहजासहजी
लेखणीतुनी झरावयाला
गुंफत असतो शब्द फुलांना
गीत मखमली लिहावयाला

व्हॅलेंटाइन आला गेला
कधी? मला हे कळले नाही
डंका का लैला मजनुंचा?
एक दिवस हे पटले नाही
तुझ्यासोबती स्वप्न गुलाबी
रोज लागलो बघावयाला
गुंफत असतो शब्द फुलांना
गीत मखमली लिहावयाला

तू हसल्याने मोती गळती
किती, कसे अन् कुठे साठवू?
मधाळ बघणे लोभसवाणे
क्षणोक्षणी मी किती आठवू?
विश्वामित्रा तुझी समस्या
मला लागली छळावयाला
गुंफत असतो शब्द फुलांना
गीत मखमली लिहावयाला

बारा महिने ऋतू असावा
तुझियासंगे हसावयाचा
जीवन व्हावे वसंत उत्सव
प्रेम भावना फुलावयाचा
उरले सुरले पुढील जन्मी
भेटू आपण लुटावयाला
गुंफत असतो शब्द फुलांना
गीत मखमली लिहावयाला

निशिकांत देशपांडे. मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३
E Mail--- nishides1944@yahoo.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users