असे कसे …

Submitted by रमा. on 18 February, 2014 - 06:19

असा कसा रे तो वारा
धाव घेतो तुझ्याकडे
असा घट्ट मिठीसारखा
तुझ्याभोवती घाली कडे

असे कसे रे ते ऊन
तुला टाकते वेढून
गर्द झाडीतून नेमके
घेते तुलाच वेचून

असा कसा रे तो पाऊस
चिंब तुलाच भिजवी
तुझे तन, तुझे मन
साऱ्या साऱ्याला रिझवी

असे कसे …

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users