धग

Submitted by बाळ पाटील on 18 February, 2014 - 01:37

विजेरि तारेवर
गारवेल तगला आहे
इथला प्रत्येक जीव
आतून धगला आहे

काळोखाच्या राखेत
दडलेले जग आहे
वरवरची उब पण
आतून धग आहे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users