अहो चा मी आता

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 15 February, 2014 - 11:05

अहो चा मी आता
मिस्टर झालो आहे
पुसलेल्या संसाराचा
डस्टर झालो आहे

नाही त्यात आता
काही वाउगे नाही
शोभेचेच मी एक
क्लस्टर झालो आहे

देणे घेणे कुणाशी
उरले न काही माझे
जगण्याचे वरवर
जस्टर झालो आहे

आणिला कुठून कुणी
टोचेना टोचून जो
शब्द इंग्रजी एक
स्टिकर झालो आहे

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users