तमातून तमाकडे….

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 3 February, 2014 - 06:43

तमातून निघे
तमाकडे गाडे
प्रकाश तुकडे
पांघरुनी ||१
जगण्याचा भार
शीर्ण मनावर
सर्वांगी नकार
दाटलेला ||२
होते अगोदर
काय ते नंतर
भयाने अंतर
काजळले ||३
फुटक्या प्रार्थना
अतृप्त याचना
सजवुनी मना
निरर्थक ||४
असेल देहांत
जगताचा अंत
अजीर्ण वेदांत
होत असे ||५
विक्रांत प्रभाकर http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users