पुस्तक

Submitted by सारंग भणगे on 12 January, 2014 - 13:07

कधी वाटते पुस्तकासारखी तू ।

कवीता कधी नाटकासारखी तू ।।

तुझे ओठ दोन्ही उला आणि सानी

तुझ्या दंतपंङती जणू गीत ओळी

कटाक्षात 'भोळ्या' तुझ्या श्लेष वाटे

अभिधा कधी व्यंजना भाव डोळी

कधी बालका सारखी हासता तू

मला वाटते मुक्तकासारखी तू ।।1।।

तुझी घट्ट वेणी गझलेप्रमाणे

बटा कुंतलाच्या जणू मुक्तछंदी

कपोलांसवे नासिकेची त्रिवेणी

खळ्या दोन गाली आनंदकंदी

कितीही तुला वर्णिले मी तरीही

अधू-याच प्रास्ताविकासारखी तू ।।2।।

======================

सारंग भणगे. (29 डिसेंबर 2013)

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर !