काय झाले ते कळेना

Submitted by अभिजित गलगलीकर on 11 January, 2014 - 20:17

काय झाले ते कळेना
काय व्हावे ते सुचेना

काय देऊ वादळाला
रिक्तहस्ते पाठवेना

सत्य सारे सांगताना
मौन आता सोडवेना

वेध घेतो स्पंदनांचा
मंद नाडी जाणवेना

यज्ञ होता ज़ीवनाचा
आहुतीला टाकवेना

सैन्य आले कौरवांचे
कृष्ण कोणी अवतरेना

( वृत्त - मनोरमा)

-- अभिजित गलगलीकर -- १२-०१-२०१४

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users