तुटण्यासाठी जुळलो होतो

Submitted by जयदीप. on 11 January, 2014 - 05:08

तुटण्याआधी तुटलो होतो
तुटण्यासाठी जुळलो होतो

तितका दोषी नव्हतो नक्की
जितका दोषी ठरलो होतो

कुठला होतो कुठला झालो
भलती वळणे वळलो होतो

जिकडे तिकडे तुटक्या काचा
अगणित वेळा फुटलो होतो

लढता येते, लढलो नाही
लढण्याआधी हरलो होतो

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

समीरजी, वैभवजी........

धन्यवाद....

Happy

छान