पापी... (एक गूढ सत्य)

Submitted by rahul utekar on 7 December, 2013 - 06:42

नोट: - ह्या कथेचा मूळ लेखक दुसरा आहे... मी फक्त एक अनुवादक आहे, त्यांची परवानगी घेवूनच मी हि कथा मराठीत अनुवाद करत आहे... हे वाचकांनी ध्यानात ठेवावे...

मूळ लेखक: - नाव माहित नाही

पापी... (एक गूढ सत्य) (थरारक आणि रहस्यमय कथा)

प्रस्तावना

त्याला ज्वलंतशील मांसाच्या गंधाची जाणीव होत होती आणि त्याला हे हि माहित होतं कि, तो गंध त्याच्याच मांसाचा आहे. त्याने थरकाप उडालेल्या स्थितीत आपल्या समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे भयाने पाहिले.

तो वेदनेने कण्हत हळूच बोलला, "तुला माहिती आहे कि, ती वस्तू माझ्या जवळ नाही आहे...!!"

समोर उभा असलेला व्यक्ती त्याच्यावर डाफरला, "मला चांगलंच ठावूक आहे कि ते पुस्तक तुझ्याच जवळ आहे... ते मला दे नाही तर मी तुझ्या प्रत्येक मांसाच्या तुकड्याला जाळून टाकेन.."

तो समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीला पुन्हा विनंती करत बोलला, "मी तुझ्या डोळ्यात क्रोध आणि आपल्या मृत्यूचा चेहरा पाहू शकतो, असल्या क्षणी मी कसा काय खोटं बोलू शकतो...!!"

"मी तुला चांगल्याप्रकारे ओळखतो, तू खूप मोठा नायालक माणूस आहेस, तुझ्या सारखा एक हरलेला माणूस कुठेच नाही आहे. ती वस्तू तुझ्या जवळ असून सुद्धा तू त्याचा वापर करू शकला नाहीस... मला माहिती आहे कि तू ते पुस्तक मला देण्याव्यतिरिक्त मरणंच पसंत करशील..." एवढं बोलून त्या समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीने अजून एसिडचे काही थेंब त्या माणसाच्या शरीरावर टाकलं.

"मी खोटं नाही बोलत, असं कुठलंही पुस्तक नाही आहे, त्याने आपल्या मरण्याच्या आगोदरच ते पुस्तक जाळून टाकलं होतं..." तो ठो-ठो बोंबलत रडत बोलला... त्याला जाणीव झाली होती कि ह्याहीपेक्षा जास्त आता तो सहन करू शकत नव्हता...

"खूप वाईट गोष्ट आहे कि आता तू माझ्या कोणत्याच कामाचा नाही आहेस..."

"नको.... नको... प्लीज देवापायी असं नका करू..."

"मी देवामध्ये विश्वास नाही ठेवत, कारण मी पापी आहे... हा हा हा हा"

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ऑ!

राहूल उतेकर,

मूळ लेखकाचं नाव माहीत नसतांना त्याची परवानगी कशी घेतलीत? बहुतेक तुमचा त्याच्याशी अनोळखी संवाद झाला असावा. जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

मूळ लेखकाचं नाव माहीत नसतांना त्याची परवानगी कशी घेतलीत? बहुतेक तुमचा त्याच्याशी अनोळखी संवाद झाला असावा. जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे.<<<<

तेच तर गूढ सत्य असावे.

काही फालतू.......लेखकाचे नाव माहित नाही आणि त्यांची परवानगी घेतलीत.........आणि काहीतरी अगम्य अशी गोष्ट अनुवादित केलीत......वेस्ट ऑफ टाईम

नोट: - ह्या कथेचा मूळ लेखक दुसरा आहे... मी फक्त एक अनुवादक आहे, त्यांची परवानगी घेवूनच मी हि कथा मराठीत अनुवाद करत आहे... हे वाचकांनी ध्यानात ठेवावे...

मूळ लेखक: - नाव माहित नाही

पापी... (एक गूढ सत्य) (थरारक आणि रहस्यमय कथा)>>>>>>>>>>>>>>

पहिली गोष्ट ...... तुम्ही अनुवाद चुकिचा केला.....

दुसरी गोष्ट ....... तुम्हाला लेखक माहीत नाही

तिसरी गोष्ट........ तुम्ही खोट बोललात परवाणगी घेतली म्हणुन

चौथी गोष्ट......... ही गुढ कथा नाही

पाचवी गोष्ट........ ही थरारक कथा नाही.......

सहावी गोष्ट........ ही रहस्यमय कथा नाही

सातवी गोष्ट........ ही विनोदी कथा सुध्दा नाही

अजुन बर्याच गोष्टी आहेत............ तुमच्या एका गोष्टी मधे मी तुम्हला ७ लघुगोष्टी सांगितल्यात Happy

ते बहुतेक भान्बावले असतील असले भन्नाट प्रतीसाद बघुन.:फिदी: लिहायला गेलो एक गुढ कथा आणी घडली एक कॉमेडी. नाही आगा पिछा, नाही सन्वाद, नाही बेस, नाही अनोळखी लेखकाची परवानगी. देवा!

राहुल आता दुसरी कथा स्वतःचीच लिहा.( परवानगी लगणार नाही)

आयला हे खरच सगळं गूढ आहे की.. मी सहसा कथांच्या वाट्याला जात नाही.. पण एव्ह्डे प्रतिसाद पाहिले.. त्यात नावात "पापी" म्हटलं काहीतरी विषे दिसतय Wink

छे पापी शब्दाच्या कुठल्याही अर्थाने कथा (?) आवडली नाही Sad

याला कथा म्हणतात होय? - २ प्रकारे वाचावे.
'याला' कथा म्हणतात होय?
याला 'कथा' म्हणतात होय?

Pages