कुठून ही दाद आली आता...

Submitted by जयदीप. on 9 November, 2013 - 00:25

मनात का लाट उठली आता...
कुठून ही दाद आली आता...

पुन्हा नव्या वादळाची शंका..
पुन्हा गझलगाय व्याली आता..

तुझी गझल होत स्वप्नी माझ्या..
मला पुन्हा झोप आली आता

बराच आवाज झालाच मनी..
मनातली भिंत पडली आता..

तुझी नजर एक दे ती आता
तुझी कळू दे खुशाली आता

तुझाच 'जयदीप' लागे आता
तुझी पुन्हा रात झाली आता

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users