हजल

Submitted by शरद on 2 November, 2013 - 06:18

सम्पादित केले आहे. सम्पादित केले आहे. सम्पादित केले आहे !!!! Happy

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अनेक जागी रदीफ जुळत नाही शेरात तिची नेमकी गरज नसल्याचे जाणवते
लाच व पाच आवडले (सातबार्‍याला असे हवे )

धन्यवाद

Biggrin

<<सातबार्‍याला असे हवे>> द्वीपदी लिहिण्यापूर्वी "सातबार्‍याला" या शब्दावर मी खूप विचार करून शेवटी "सातबाराला" असाच शब्द वापरण्याचे ठरवले होते.