रस्ता

Submitted by जयदीप. on 13 October, 2013 - 01:59

बघण्यास आज तुजला, गेला इथून रस्ता
डोळ्यात काल माझ्या, होता भिजून रस्ता

तो रोजचाच होता, पायांस गोत होता
डोळ्यांस सापडेना, होता कुठून रस्ता?

दारात मी तुझी गे पाहून वाट होतो
का घर बघून माझे, गेला वळून रस्ता

आवाज पावलांचा तो ऐकणार होता
ओसाड एकदाचा, गेला निजून रस्ता

तो एकटाच होता, मी वेगळा न होतो
नेले मलाच तेव्हा,आला भरून रस्ता

तू ये जमेल तेव्हा, मी सापडेन येथे
बघ आज नाव माझे, आहे बनून रस्ता

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users