जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

Submitted by निशिकांत on 7 October, 2013 - 06:17

नकोस माझी करू काळजी
तुझ्या घडूदे मनाप्रमाणे
सर्व दिवस तू आयुष्याचे
जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

जरी लाभली संगत थोडी
पूर्णत्वाचा बहर पाहिला
प्रेम भावना उत्कट इतकी
रोमांचांचा सडा शिंपिला
आठव सारे जपून ठेविन
खोल अंतरी धनाप्रमाणे
सर्व दिवस तू आयुष्याचे
जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

सतेज कांती गौरकाय तू
प्रजक्ताची जणू पाकळी
यौवन इतके फुलून आले
ओझ्याने वाकली डहाळी
उन्हात तू सुकशील म्हणोनी
सूर्य झाकतो ढगाप्रमाणे
सर्व दिवस तू आयुष्याचे
जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

जरी खेळतो कवड्या घोळुन
जिंकतेस तू सदैव बाजी
विजयी हसणे तुझे बघाया
हार होउदे सदैव माझी
साठवेन तुज पापण्यात मी
सुवर्णाचिया कणाप्रमाणे
सर्व दिवस तू आयुष्याचे
जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

तुझीच चर्चा, तुझे नांदणे
झोतामध्य कायम असते
सभोवताली तुझ्या नेहमी
लुडबुड माझी दुय्यम असते
उभ्या पिकाच्या शेतामध्ये
डोलत राहिन तनाप्रमाणे
सर्व दिवस तू आयुष्याचे
जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

तुझ्या भोवती हिरवळ, दरवळ
खडकावरती निवास माझा
स्वप्नांमध्ये तू येण्याने
मूड लागतो झकास माझा
झुळूक येता तुझ्या अंगणी
थरथरतो मी तृणाप्रमाणे
सर्व दिवस तू आयुष्याचे
जगून घ्यावे सणाप्रमाणे

निशिकांत देशपांडे. मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३
E Mail--- nishides1944@yahoo.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users