शिडकवा पावसाचा दूरदूरून गेला

Submitted by निनाद on 1 October, 2013 - 23:58

एक थेंब पानावरला थरथरून गेला
सांगावा पावसाचा का दूरवरून गेला

न्याहाळू कसे फुलपाखरांना
सुरवंट आयुष्य कुरतडून गेला

आश्वासक भासणारा तो तसा
नेमक्या क्षणी का घाबरून गेला

बुडाले कितीक या व्यापारात
एखादा त्या नामावर तरून गेला

शब्दांच्या गोंगाट गलबल्यात
हा गझलेचा निनाद विरून गेला

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users