गझलेतून स्वतःला शोधायला लागलो..

Submitted by प्रसाद पासे on 25 August, 2013 - 04:29

गझल लिहण्याचा हा माझा पहिलाच प्रयत्न कृपया चुभूदेघे

गझलेतून स्वतःला शोधायला लागलो
गझलेतून स्वतःला समजायला लागलो

अस्तिकेचि शब्दफुले वेचायला लागलो
गझलेतून अता त्यास स्मरायला लागलो

जगण्याची गणिते मी न चुकायला लागलो
गझलेतून सारे जग पाहायला लागलो

जगण्यातील चुका मी मोजायला लागलो
गझलेतून व्यथा मी मांडायला लागलो

इतक्यात कुठे मी मस्त जगायला लागलो
गझलेतून स्वतःला अजमायला लागलो

अक्षरांतच इतुका मी हरवायला लागलो
गझलेतून स्वतःला गवसायला लागलो

अक्षरांच्या दुनियेतच राहायला लागलो
गझलेतच अता मी जणु रमायला लागलो

-प्रसाद

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users