वीट आला

Submitted by निशिकांत on 21 August, 2013 - 01:55

शल्य होउन टोचणार्‍या
वेदनांचा वीट आला
एक फरपट जाहलेल्या
जीवनाचा वीट आला

नोकरी बहुमुल्य ठरते
दोन वेळा पोट भरण्या
शेतकी पदवीधरांना
लाज वाटे शेत कसण्या
लाट शहरी धाडणार्‍या
शिक्षणाचा वीट आला
एक फरपट जाहलेल्या
जीवनाचा वीट आला

जीवना करतो टवाळी
चेहर्‍यावर थुंकतो मी
चाल हात्तीसारखा तू
ये! तुझ्यावर भुंकतो मी
उन्मत्त आणि माजलेल्या
चालण्याचा वीट आला
एक फरपट जाहलेल्या
जीवनाचा वीट आला

चित्र रेखाटीत असतो
मृगजाळाच्याही तळ्याचे
भोवताली रंग भरतो
केशरांच्या मी मळ्याचे
स्वप्ननगरी गाव माझे
वास्तवाचा वीट आला
एक फरपट जाहलेल्या
जीवनाचा वीट आला

होत असते व्हायचे ते
व्यर्थ त्रागा हा कशाला?
झोपणे तर भाग आहे
साप असताही उशाला
संकटी हसण्यास शिकलो
आसवांचा वीट आला
एक फरपट जाहलेल्या
जीवनाचा वीट आला

का असे वाटून गेले?
जीवनाला अर्थ आहे
अर्थ शोधायास निघणे
हे खरे तर व्यर्थ आहे
अर्थ, व्यर्थातून निर्मित
गोंधळाचा वीट आला
एक फरपट जाहलेल्या
जीवनाचा वीट आला

निशिकांत देशपांडे. मो.क्र. ९८९०८ ९९०२३
E Mail--- nishides1944@yahoo.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users