इवल्या सत्याला

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 7 August, 2013 - 11:48

इवल्या सत्याला | जप जीवापाड |
अंकुराचा वड | होत असे ||१
विटाळ कधी ना | मानवा जन्माचा |
प्रकाश गर्भाचा | तेथ असे ||२
मागचा हिशोब | मागेच असू दे |
नव्याने येवू दे | तुज डोळे ||३
पंखाना आधार | असते आकाश |
केवळ विश्वास | तेथ नसे ||४
तुझ्या पाठीवर | कुणाचे ना ओझे |
वाकल्या देहाचे | व्यर्थ भास ||५
काय सांगू तुज | आणखी अजून |
तुच वेटाळून | शब्द माझे ||६

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users