कौर सिस्टर .

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 1 August, 2013 - 08:18

ती सदैव सज्ज येथे
हाती घेवून ईमान आहे |
जीभ नव्हे तिची ती
तेज अकाल कृपाण आहे |
नानकांचे प्रेम ती
गोविदांचा बाण आहे |
रुग्णांसाठी माय मवाळ
आळश्यासाठी सैतान आहे |
आत बाहेर काहीच नाही
स्वच्छ आरश्या समान आहे |
हि इतर कोण असणार
कौर माझी बहिण आहे |

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users