विरंगुळा

Submitted by अज्ञात on 24 July, 2013 - 01:34

नाते नाही मीच एकला
श्वासांमधुनी नाद ऐकला
कान्हा कान्हा बोले राधा
तूच आसरा तू विरंगुळा

कोषामधले उमलू पाहे
गंध आतला दाटुन आला
भेद तरी पण इथला तिथला
तूच आसरा यू विरंगुळा

मंद कशी ही झाली मेधा
अंध मती पथभर ही बाधा
न कळे कोणी का लपलेला
तूच आसरा तू विरंगुळा

........................अज्ञात

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users