पाऊस........!

Submitted by अनिल आठलेकर on 27 June, 2013 - 15:17

जुन्या ओळखीने आला
आज धावून पाऊस...
गीत आभाळाचे ओले
आला घेऊन पाऊस....

तुझ्या मिठिचा कांगावा
आला जाणून पाऊस...
स्वप्नरंजनात साऱ्या
आला भिजून पाऊस....

धुंद झुळूक लाजरी
आला गंधून पाऊस..
इंद्रधनुष्यी तोरण
आला बांधून पाऊस...

जन्मभराचा दिलासा
गेला देऊन पाऊस....
आज गळक्या छताशी
गेला बोलून पाऊस.....!

~ अनिल आठलेकर, पुणे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users