Submitted by आनंद पेंढारकर on 16 June, 2013 - 13:36

रेल्वेच्या गर्दीत
आला समोर तेव्हा
त्याच्या हनुवटीला दाढी
माझ्या कपाळी नाम होता
माझ्या डोळ्यात खुन्नस
तोही तेवढाच बेफाम होता
कानात दोघांच्याही घुमत
धर्माचा पैगाम होता

एक स्फोट सीटखाली
दोन देह छिन्न
त्याच्या तोंडी रहिम
माझ्या मुखी राम होता

एक आकृती झाली प्रकट
तोच त्याचा अल्लाह होता
तोच माझा शाम होता
पण लक्षात येता येता
खेळ झाला तमाम होता

आनंद पेंढारकर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users