पहिला पाऊस......

Submitted by आनंद पेंढारकर on 15 June, 2013 - 13:01

पहिला पाऊस
खिडकीत बसून निरखणाऱ्याना काय म्हणावं ?
पायांना चिखल लागेल म्हणून
मातीच्या सुगंधाला नाकारणाऱ्याना काय म्हणावं ?
पहिल्या पावसाची कविता
स्टडीरूम मध्ये बसून लिहिणाऱ्याना काय म्हणावं ?

पहिल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब
रोमारोमात झिरपावा लागतो
पहिल्या पावसाचा गंध
सर्वांगात भिनावा लागतो

मगच फुटतात कोंब गात्रातल्या कवितेला
पालवी मनातल्या शब्दांना
आणि पसरते हिरवळ सर्वांगावर

आणि जन्माला येणारी कविता
ऐकवली वाळवंटातही कुणाला
तर त्यालाही जाणवेल रिमझिम भोवताली
आणि तोही होऊन जाईल चिंब पावसात

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users