सवय.....

Submitted by आनंद पेंढारकर on 13 June, 2013 - 02:50

असे रंग आभाळाचे
नव्हतेच आजवरी
कधी मनात कान्ह्याची
नाही घुमली बासरी

आज रोमात नवेले
गच्च मोगर्‍याचे झेले
मन लाख जपलेले
हळू निसटून गेले

एक स्पर्श मोरपीशी
जीव सावरी झालेला
तुझ्या सावलीचा गंध
माझ्या देहात आलेला

दिस सरला कापूर
तुझ्या सोबत क्षणात
रात्र छळत राहिली
इथे जागत्या डोळ्यांत

आता स्पंदनांना वेड्या
तुझी सवय लागेल
मन हरेक क्षणाला
तुझी सोबत मागेल

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users