पावसाची सर.....

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 9 June, 2013 - 13:45

पावसाची सर.....

हळूवार पावसाची सर
अलगद येऊन जावी...

एक सुंदरशी संध्याकाळ
हळूच खुलून यावी...

अलगद पडणा-या गारांचा
एक प्रवास सहवासाचा...

न बोलता बरंच काही सांगणारा
स्पर्श न करता मनाला भिडणारा...

मनाला उभारी देणारा
शून्यातून नवे जग साकारणारा...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users