रुसुबाई

Submitted by सई गs सई on 8 June, 2013 - 11:42

आलीस का रुसु बाई रुसु?
किती गं रडलीस मुसुमुसु
आण बरं जरा गालात हसु

बघ मी आणलंय तिरामिसु
खा कि गं आता नको आसु
लई ग्वाड हाय हे तिरामिसु

चल आता मस्त खेळत बसु
चुरुचुरु चराचरा बोलत बसु
नि बाहुल्यांच्या खेळात फसु

बघुन आम्हाला असं वेडंपिसु
दोन चोंबड्या करी खुसु-फुसु
आवरत नाही बाई आता हसु

- सई

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

माझी भाची आणि पुतनी घरी आल्या कि मला असं काहीतरी येड लागल्यागत होतं!
कळत नाही बाई किती हसु.. मनाला असं लागलंय पिसु.. Happy