खेळ

Submitted by सई गs सई on 5 June, 2013 - 05:09

वाऱ्याचं अंग      असं निःसंग
नातंगोतं माझं   तसं राखरंग

विटके मिटके     समईचे दिवे
आत येणेजाणे   जुनावले नवे

दिठीच्या भेटी    आभाळी उडाल्या
मनाच्या गाठी   तुटल्या सुटल्या

वेडावत आल्या   कालच्या साऊल्या
झपाटून मेल्या   खेळाच्या बाहुल्या

- सई

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users