पुन्हा पाणी दे....

Submitted by आनंद पेंढारकर on 25 May, 2013 - 10:28

पुन्हा पाणी दे, पुन्हा पाणी दे.......
तगमग या जीवांची विलयाला ने....
पुन्हा पाणी दे........

वाट पाहताना सारे जग झाले जुने
कोरडेच नदीनाले, आभाळही सुने
सरीतून अमृताच्या संजीवन दे....
पुन्हा पाणी दे........

स्पर्श तुझा परीसाचा जणू नवलाई
थेंबांतून डोकावेल गर्द हिरवाई
सृष्टीला या चैतन्याचा नवा रंग दे....
पुन्हा पाणी दे.........

नको लावू वेळ, आता तुटेल ही आस
उरामध्ये उरलेला, शेवटचा श्वास
रूप मेघाचे धारूनी कृष्णवर्णी ये ....
पुन्हा पाणी दे........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users