अतूट नाते.....

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 18 May, 2013 - 14:12

अतूट नाते.....

तुझे माझे अतूट असे नाते
कधीही न तुटणारे .....

वा-यासारखे स्वछंद
बंधमुक्त करणारे.....

जीवनाला रंगवून जाणारे
लख्ख लख्ख उजळवणारे ....

धरतीसारखे सृजन
एक-एक बी फुलविणारे....

कधीही न संपणारे -

पुन्हा-पुन्हा आयुष्यात
येत रहावे असे वाटणारे....

पुन्हा-पुन्हा आयुष्यात
येत रहावे असे वाटणारे.....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users