"अंगार"

Submitted by अमेय२८०८०७ on 18 May, 2013 - 11:03

मत्त यक्षिणीचे डोळे
गात्र गात्र होई जागे
माझा उधाणला श्वास
चंदनाची नशा मागे

देहादेही पालवल्या
खुणा कळेच्या जिव्हारी
वार अंगावरी केला
धुंद कायेने दुधारी

निळी दीप्तीमान झाली
तेजस्विनीची झळाळी
रोमारोमांस चेतवे
ऋतू पेटूनी हिवाळी

आवर्तने मांडताना
कापराची चित्तवृत्ती
एका ठिणगीचा स्पर्श
विजा रक्ताशी खेळती

यक्षिणीच्या तृप्तिसाठी
देहपणाचा शृंगार
तरी ओढाळतो प्राण
पुन्हा भोगण्या अंगार

-- अमेय

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users