तू कधी.....

Submitted by आनंद पेंढारकर on 15 May, 2013 - 04:59

तू कधी आकाश अंधारलेलं उधळून जातेस
तू कधी तारे तेजाळलेले काजळून जातेस

तू कधी येऊनी या मनाच्या आरपार जातेस
तू कधी जीवघेणी कळ मागे सोडून जातेस
तू कधी क्षणात वीज या नभात रेखून जातेस
अन् कधी तळाशी मनाच्या साकळून जातेस
तू कधी आकाश........

तू कधी स्पर्शाने घाव सारे मिटवून जातेस
तू कधी एक नवा ओरखडा उठवून जातेस
तू कधी उधाणलेल्या सागराला शांतवून जातेस
अन् कधी किनारे सारे वादळून जातेस
तू कधी आकाश........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users