नृत्य समाधी .

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 7 May, 2013 - 06:15

नृत्याची झिंग कर्पुरी देहावर
नाचते वीज अंगागावर
कमनीय बांधा लचकेत थरार
उसळत्या लाटा किनाऱ्यावर
आवेग आवर्तन अणूरेणूवर
पावलो पावली नुपूर झंकार
यौवन देही साक्षात मंदार
स्वैर होवून बटा चुकार
चुंबती उन्नत कपोल हळुवार
काळवेळ विसरून सार
अनामाशी जुळले सूर
बेहोष समाधी लौकिका शरीर
थकला श्वास स्वेद चेहऱ्यावर
तृप्तीचे हासू रेखीव ओठावर
मृगनयनात अनोखी हुरहुर

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users