तुझ्याशिवाय...

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 27 April, 2013 - 14:09

तुझ्याशिवाय...

जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नसुद्धा
पाहू शकत
नाही तुझ्याशिवाय...

श्वासाशिवाय काय
एकही क्षण
जगू शकत
नाही तुझ्याशिवाय...

तुझ्यावर रूसणे
जमलेच नाही
दुस-या कुणात
मन रमलेच नाही...

रातराणी उमलावी
तशी उमलते
मनापासुन दरवळते...

चिंब भिजल्यावर
गालावरचे थेंब गालावरच राहतात
क्षणभर का होईना
गुरुत्वाकर्षण विसरतात....

प्रेम नसावे कापरासारखे
भुर्रकन उडून जाण्यासारखे
प्रेम असावे कस्तूरीसारखे
आयुष्यभर जवळ राहणारे

जवळच राहणारे...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

संगीता,
प्रेम नसावे कापरासारखे
भुर्रकन उडून जाण्यासारखे
प्रेम असावे कस्तूरीसारखे
आयुष्यभर जवळ राहणारे > > > > छान लिहीले आहे.

Kishoreji and ParabramhaJi...thanks for ur kind words:)