शोध तू तरी मला, कशात ना कशात मी

Submitted by मुक्तेश्वर कुळकर्णी on 20 April, 2013 - 06:03

साथ लाभता तुझ्याच फार कह्यात मी
सावली तुला दिली नि राहिलो उन्हात मी

येतसे नवा सुगंध मोगर्‍यास अंगणी
शोध तू तरी मला, कशात ना कशात मी

आठवायला हव्यात त्या तुला गुप्त कला
ठेवले जपून ते कसे पत्र धड्यात मी

भेटतात शासनाकडून खूप सवलती
कागदोपत्रीच शासना नको हयात मी

भेटतो तत्पर हा विठू भल्याभल्यास रे
आळवू तरी किती तुला सख्या मळ्यात मी

(मार्गदर्शन अपेक्षित आहे)

- मु़क्तेश्वर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान !

साथ लाभता तुझ्याच फार कह्यात मी
सावली तुला दिली नि राहिलो उन्हात मी >>>>>> मुक्तेश्वर, अशा मुलीन्ना सावली देउ नका. नाहितर तुम्हाला उन्हातच रहावे लागेल आयुष्यभर