लाल चोपडी

Submitted by जयनीत on 15 March, 2013 - 09:04

वाडयावर दरोडा पडला
सावकार भयाने दडला

जागुनी खाल्ल्या मिठास
लढुनी सालदार मुकला प्राणास

सावकाराची तिजोरी फुटली
कुल मर्यादेची रेषा मिटली

फक्त हिशेबाची लाल चोपडी
आलेल्या घाल्यातून सुटली

कवटाळून तीस कात टाकली
सावकाराने पुन्हा पेढी थाटली

वर्षा अंती हिशेबा मधे
सालदाराची दिसली बाकी

जाण ठेउनी बलिदानाची
खंत न केली जरी फारशी

पण आजही दिसते नोंद चोपडीत
बुडीत रक्कम म्हणून त्याची

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users