आठवण

Submitted by विदेश on 27 February, 2013 - 23:06

तू लाजतेस जेव्हां
आठवण लाजाळूची

अबोल होतेस जेव्हां
आठवण अबोलीची

आरक्त होतेस जेव्हां
आठवण गुलाबाची

मिठीत असतेस जेव्हां
आठवण कमलदलाची

तू नसतेस तेव्हां -
साठवण निवडुंगाची !

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users