तरंग

Submitted by अज्ञात on 17 February, 2013 - 23:58

पीत वारा धुंद होतो, नित उषेच्या मैफिली
पाखरे उडती विहरती देत त्यांच्या चाहुली
रोज ही चैतन्यमय लय येइ माझ्या अंगणी
दूर कोठे शीळ घाली तृप्ततेची माउली

शीण चिणलेला निशेचा जातसे मन लंघुनी
लाट पाटाची प्रवाही होतसे क्षण बिलगुनी
योजनेच्या या पळांचे गीत गाई वैखरी
आळवी सारे तरंग अंतरंगी रंगुनी

.............................अज्ञात

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर बांधलेली असूनही कवितेला प्रतिसाद एवढे कमी कां?
दोनच कडव्यांची कविता आहे म्हणून?
.......................................................

दूर कोठे शीळ घाली तृप्ततेची माउली >>भावना आली लक्ष्यात्..पण 'माउलीने शीळ घालणे'
हे तुम्हाला खटकत नाही का?...
विचार स्पष्ट करावा.

अजून कडवी वाढवलीत तरी चालेल.
पुलेशु