आयुष्याच्या वाटेवर...

Submitted by प्रफ on 14 February, 2013 - 02:17

आयुष्याच्या वाटेवर..

आयुष्याच्या वाटेवर भेटलो आपण दोघे असेच
दोन होड्या पाण्याच्या हेलकाव्याने अलगद भेटतात ना! अगदी तसेच..
कळत- नकळत वाढत गेले ते हेलकावे, आणी होत गेल्या गाठी भेटी
नको नको म्हणत गुंतत गेलो एक मेकात एकमेकां साठी..

"आपण आज कुठे" काय विचारतेस? खुप पुढे आलोय आपण
आता हरवल्यात त्या होड्या अन् विसरलोय तुझ्यात माझे मी पण..
सुरु झालाय प्रवास नवा, अन् झालीये मोठी बोट त्या दोन होड्यांची
आता खरी कसोटी सये वादळात पण तरंगत राहण्याची..

घाबरु नकोस, एक काय असे सातही समुद्र होतील पार
फक्त राहु दे हातात हात, आपलाच काय तो एक मेकांना आधार..

- प्रफ

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

धन्यवाद मनमौजि!

योगायोग तर मुळीच नाही. तीच्याच साठी केलेली ही कविता आहे. लग्ना नंतरचा हा पहिलाच ही व्हीडे आहे. म्हटले बघुयात प्रयत्न करुन..