क्षण आनंदाचे....

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 4 February, 2013 - 11:35

क्षण आनंदाचे....

एकमेकांना भेटण्यासाठी आतुर होतो
एकमेकांच्या सानिध्यात जगण्यास प्रत्येक क्षण
हवाहवासा वाटतो...

एकमेकांच्या स्पर्शाने मोहरुन जातो
परस्परांचे बोलणे
मन:पुर्वक ऐकुन घेतो...

सुखाचा आनंदाचा झरा
झुळूझुळू वाहतो
पण.... आनंदाचे क्षणचं उराशी बाळगतो...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users