जगून घे जरा !

Submitted by राजीव मासरूळकर on 1 February, 2013 - 06:37

=@जगून घे जरा@=

खळाळतो उफाळतो थरारतो जसा झरा
जसे तसे कसेबसे नरा, जगून घे जरा !

रडूनही हसायचे, फसूनही हसायचे
हरायचे मरायचे नि दुःख पांघरायचे
क्षणोक्षणी तरी सुखात ठेव बांधवा, उरा
जसे तसे कसेबसे नरा, जगून घे जरा

मुठीत काळ घ्यावया तुझ्यात आत्मशक्ति रे
न देव दानवात सत्य, मानवा तुझे खरे
भिती कशास फोल ती ? स्वभाव टाक लाजरा !
जसे तसे कसेबसे नरा जगून घे जरा !

कशास राग लोभ मोह मत्सरास पोसशी ?
प्रकाशमान हो जसा कि शुक्ल पक्ष नी शशी !
भयान रात संपते नि सूर्य येतसे घरा !
जसे तसे कसेबसे नरा, जगून घे जरा !

निराश पाश तोडुनी जगायचे जगायचे
पहाड लंघुनी कटू, पुढे पुढेच जायचे
नकोच आत्मघात! कर्म नेतसे दिगंतरा !
जसे तसे कसेबसे नरा , जगून घे जरा ! ! !

- राजीव मासरूळकर
दि १०.१.२०१३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users