मकर संक्रांत

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 13 January, 2013 - 11:46

--मकर संक्रांत--
मकर संक्रांत हा आनंदाचा सण असतो
तीळगुळ घ्या आणि गोड बोला हा संदेश द्यायचा असतो...

तीळगुळाची देवाण घेवाण करायची असते
नवीन स्नेहसंबंध जोडायचे असतात....

जुने असलेले समृध्द करायचे असतात
तुटलेले आवर्जुन पुर्ववत करायचे असतात...

स्नेह वाढवायचा असतो
जीवनात आनंद फुलवायचा असतो...

----- तीळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला----

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users