तीन कविता

Submitted by समीर चव्हाण on 12 January, 2013 - 03:11

...

कुठे धागा मिळेल का शोधतोय
मग चालत राहता येईल निवांत
रस्ता मिळेल त्याप्रमाणे

...

कुठून चाललोय कुठे?
कोण कुणाला घडवतेय प्रवास?
शरीर तर शरीर, ही इंद्रियंही ठरवत नाहीत ना आपली दिशा

...

असंख्य चिलटं झालीत
फार वेळ झालीय
ह्या दिव्याखाली थांबायला नको आता

...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

असंख्य चिलटं झालीत
फार वेळ झालीय
ह्या दिव्याखाली थांबायला नको आता

<<<

सुंदर

अगोदर वाचली होतीच, नव्याने आवडली.