स्वप्न

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 10 January, 2013 - 12:04

स्वप्न

रम्य पहाटेचा आस्वाद घेत
फेरफटका मारायला गेले होते
सोनेरी सूर्योदय डोळे भरून पहात होते ll
पक्षांचा किलबिलाट मन प्रसन्न करीत होता
हे तर सगळे हवेहवेसे वाटत होते ll
हिरव्यागार झाडाजवळ एक वठलेले झाड
सुंदर दिसत होते कारण...
त्यामधे पालवी फुटल्याचे स्वप्न दिसत होते ll

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users