प्रेम

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 13 December, 2012 - 13:19

- प्रेम -

बोलण्यासाठी गरज नसते शब्दांची
आनंद दाखवायला गरज नसते हास्याची
दु:ख दाखवायला गरज नसते आसवांची
ज्यामध्ये सारे समजते ते म्हणजे...
मनाला ठेवते जवळ करून
सुख-दु:खात स्वत:ला घेते सामावून
विश्वासाचा धागा असतो एक
जोडले जाते ते नाते
जडते ती सवय
थांबते ती ओढ
वाढते ते प्रेम
संपतो तो श्वास
निरंतर राहते ते ....प्रेम.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users